Update 05/09/2019

 • Fix lỗi nút END kẹp chuột phải (ấn chuột ra ngoài màn hình game không mất kẹp chuột)
 • Chỉnh sửa Map List hiển thị mọi kích thước màn hình.
 • Thêm Màn hình chế độ Full HD

Update 25/08/2019

 • Thêm chức năng giới hạn reset TOP 1 – Top dưới ko giới hạn cho đến khi bằng TOP 1
 • Thông báo toàn máy chủ khi có nhân vật reset
 • Chỉnh sửa cột EXP hiển thị chuẩn

Update 08/07/2019

 • Thêm Master Season 9 có nhiều skill mới gây kích thích member
 • Sửa toàn bộ Master Skill đều có tác dụng
 • Exp lên cấp master Skill chuẩn

Update 06/07/2019

 • Tối ưu hóa giảm Ram, chip Gameserver
 • Tối ưu hóa giảm Ram, chip Client giúp máy chơi game chạy luột, chơi được nhiều acc
 • Client Full HD điều chỉnh mọi kích thước màn hình

Update 16/06/2019

 • Sửa lỗi Bug ngọc trong Tu chân
 • Lỗi Zen bán hàng cá nhân
 • Thêm bán hàng các loại giá tiền Online và Offtrade

Update 12/02/2019

 • Fix lỗi hay disconnect khi vào Kanturu Event, Raklion Event do Antihack. [GS]
 • Bỏ giới hạn bơm máu khi sử dụng Auto Helper [GS]
 • Fix hủy Party sẽ hủy EXP nhận được thêm [GS]
 • Fix Party không nhận được EXP [GS]
 • Fix Skill chém lửa không ra skill khi Agi >= 45000 [Client]

Update 20/01/2019

 • Bật/Tắt chế độ PK trong party (có thể giết nhau trong nhóm)

Update 10/01/2019 – offtrade

 • Add Offtrade Wcoin

Update 20/12/2018

 • Thêm 3 Set cấp 2 Legend, Dragon, Guardian

Update 22/11/2018

 • Thêm custom EXP master (Experience Master Level). (AddExperienceMaster = 5 // Chỉ số Exp Master tại Commonserver.cfg)

Update 22/11/2018

 • Fix Some Old Skill Master Bug
 • Fix PSHOP Max Zen 2.000.000.000 (từ chối bán hàng khi Full Zen, bán hàng chuẩn giá)

Update 02/11/2018

 • Thêm thông báo khi vào game Message.ini in Data/Customs/Message.ini (Client)
 • Thêm thông báo khi online Config in Data/Customs/Message.ini (Client)
 • Thêm tính năng On/Off UythacText. (GS)
 • Thêm sét Huyết Long RF (Bloody Dragon RF)
  Mã Item: Vuốt 0 – 41
  Set quần áo: 77
 • Fix IllustionTemple Crash Main
 • Thêm tính năng sương mù Set Ex700

Update 26/10/2018

 • Giới hạn Reset trong game theo Top1

Update 28/08/2018

 • Hệ thống Mua VIP mới

Update 18/06/2018 – tìm party

 • Hệ thống Tìm và Tạo nhóm Party Online

Update 12/05/2018 – tu chân

 • Fix Crash chức năng tu chân theo nhiều loại nguyên liệu

Update 26/04/2018

 • Hệ thống bán Shop bán Nguyên Set Item
 • Custom bật /tắt gia cường cho Item socket

Update 24/04/2018 – giftcode ingame

 • Hệ thống Giftcode tân thủ theo tài khoản

Update 22/04/2018

 • Custom hệ thống mua VIP trong game có thể áp dụng được cho tất cả nhân vật trong tài khoản
 • Hệ thống OfflineAttack sử dụng thời gian theo tài khoản

Update 20/04/2018

 • Fix gửi zen vào thùng đồ chung quá 2 tỷ bị âm
 • Hoàn thiện Bảng Master Season 9

Update 30/03/2018

 • Fix Quay chao Wing 2.5 đối với Wing 2 của SUM
 • Fix Tẩy điểm Master

Update 20/03/2018

 • Fix Bug Zen khi mua ở cửa hàng cá nhân.
 • Update Kick Acc khi nhan vat bi ket khong kick ra duoc.
  // Ghi ten nhung tai khoan muon kick khi bi ket o phia duoi
  // vao Gameserver/Custom Reload/ Kick Ket Acc Reload de load danh sach cac tai khoan
  // Sau do chon GS/Custom Reload/ Kick Ket Acc de kick acc.
  // Dung trong truong hop nhan vat bi ket trong game khong kick ra duoc

Update 18/03/2018

 • Tùy chỉnh 2 kiểu skin HPBar quái vật tại Server
 • Fix Tu Chân
 • Fix Bouns Thưởng
 • Fix Event Tống kim và Event PK
 • Thêm dòng chữ hiển thị giới hạn Reset khi mới vào game
 • Fix Diss Main

Update 18/03/2018

 • Fix Bug Skill Buff của ELF và SUM trong Event Gaion và Rakion Boss
 • Tự động xóa Buff khi đi Event Event Gaion và Rakion Boss

Update 08/03/2018

 • Add Custom danh hiệu Thuộc tính Season 13
 • Fix Tu chân Opition
 • Fix Bug Selupan trong sự kiện rakion

Update 06/03/2018 – Sách gọi boss

Update 06/03/2018 – Custom wing

 • Hoàn thiện Mix Chao Wing 2.5
 • Hoàn thiện Mix Chao Wing 4
 • Hoàn thiện Mix Chao Wing Season 8
 • Hoàn thiện Mix Chao Wing Season 13
 • Hoàn thiện Mix Chao Wing Siêu Wing

Update 05/03/2018 – ngọc custom

 • Fix Full hệ thống ngọc Custom
  + Ngọc thần : Check nếu Item thần không cho phép đập
  + Ngọc Level : không cho phép đập ngọc khi Item đã max 15 Level
  + Ngọc Luck : không cho phép đập ngọc khi item đã có dòng may mắn
  + Ngọc Skill : Không cho phép đập ngọc khi item đã có dòng Skill
  + Ngọc Opition: không cho phép đập ngọc khi item đã Full 28 Opition
  + Ngọc Socket : không cho phép đập ngọc nếu item không phải là item socket, và không cho phép đập ngọc khi item là socket nhưng đã max 5 slot ( lỗ )
  + Ngọc Excilent : không cho phép đập ngọc khi item đã Full 6 dòng EX, và mỗi 1 viên ngọc sẽ tăng 1 dòng EX
  Dòng ex lên theo thứ tự
  // 1 = Zen/Mana Rate
  // 2 = Def/Life Rate
  // 4 = Reflect/Wizzardy Dmg
  // 8 = DMG Dec/DMG +2%
  // 16 = Max Mana/DMG +lvl/20
  // 32 = Max HP/DMG +10%
  Full Tiếng việt cho hệ thống thông báo Ngọc Custom

Update 05/03/2018

 • Hoàn thiện vòng quay may mắn
 • Add custom cộng điểm nhập số trực tiếp, không cần dùng lệnh
 • Fix damege Class Magic chuẩn

Update 03/03/2018

 • Fix hiển thị dame Wing chuẩn và có tác dụng chuẩn
  + Wing 2.5 -> 5% Yếu hơn Wing 3 và mạnh hơn Wing 2
  + Wing 4 -> 7% Mạnh hơn Wing 3
  + Wing Season 8 -> 10%
  + Wing Season 13 -> 13%
  + Wing Custom – Siêu Wing -> 15% (Admin có thể tùy chỉnh)
 • Fix lỗi mất WCoin
 • Add Custom nút ESC có thể tất hết các interface – giao diện đang bật

Update 10/02/2018

 • Add Vòng quay may mắn vào game (Add on)

Update 12/01/2018

 • Hệ Thống Reset Theo bảng Vào Game (Add on)
 • Add Custom hệ thống Thuê Item trong game (Add on)
  => Config tại thư mục Sub-1\Data\Custom\SmithItem\SmithItem.ini
  => Config tại thư mục Sub-1\Data\Custom\SmithItem\SmithItem.txt
  Xem chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=pcRvD6z5p7k

Update 09/12/2017

 • Fix lỗi treo nhân vật
 • Fix Giftcode nhận trong game chuẩn
 • Fix lỗi bị trắng Interface
 • Add Custom Bảng nhiệm vụ hàng ngày( Add on )
  => Config tại thư mục Sub-1\Data\Custom\QuestSystem
 • Fix hiệu ứng chuyển động 2 áo choàng DL, RF Season 13

Update 09/12/2017

 • Giới hạn Reset ngày trong game
 • Lệnh làm nhiệm vụ 3 trong game (/change)
 • Custom tùy chỉnh máu quái 2 tỷ

Update 08/12/2017

 • Fix CTRL freezes (Chống đơ lag khi vào nhiều tài khoản)

Update 07/12/2017

 • Fix 2 CPU
 • Add Kundun Drop Item
 • KundunDropItemCount = 2 // Số lượng Item rớt ra khi kundun chết def = 3
 • KundunDropAncItemCount = 3 // Số lượng Item thần rớt ra khi kundun chết.
 • Add Load New Item (Client)
 • Custom Wing (214 – 230)

Update 06/12/2017

 • Fix Max zen Hòm đồ chung > 2.000.000.000 (Max 2.000.000.000)
 • Fix Sub Chat Post (SCF_Commands – SCFPostShowServerCode, SCFPostNameServerCode)
 • Không cho xoay Item 380 có thời hạn
 • Fix Effect Skill huýt gió DK

Update 05/12/2017

 • Add PvPBalance
 • Remove PVP_ZONE
 • Fix Master Seal Item mất hình ảnh khi move
 • Remove BalanceSystem

Update 03/12/2017

 • Danh Hiệu 3 lớp (Dạng hình ảnh – Colum DanhHieu, Danh hiệu VIP – Colum RankTitle1, Danh hiệu Text – Colum RankTitle2)
 • Chạy query ở file Query.txt
 • Anti Hack trong thành

Update 02/12/2017

 • Add Config Mana/Hp/Exp/Damage cho Muun Pet Season 13 tại Server
 • Hiển thị hình ảnh của Item khi khi Post Item lên kênh chat
 • Add Rơi ra Trứng khi quăng Pet Season 13
 • Add 20 Pet SeaSon 13 chuyện động như Pet của Season 13
 • Add Hiệu ứng Wing Season 13 + Mix Wing Season 13
 • Add Siêu Wing 3 giống GameThuVn.Net
 • Hệ thống thuê Item Trong Game

Update 01/12/2017

 • Mở rộng Point, Không giới hạn về Point, Max Point 9999999999999
 • Thêm Muun Pet, config đầy đủ opition cho từng pet
 • Add Custom 7 Wing SeaSon 13 cho 7 Class

Update 29/11/2017

 • Thêm chức năng Auto Reset , Tùy chỉnh giá Auto Reset , Bật tắt tại Server

Update 21/11/2017

 • Thêm Custom chỉnh tỷ lệ Drop toàn Server , không cho rơi món đồ nào, sử dụng cho mu đồ hiếm
 • Thêm lênh /tanthu để nhận quà tân thủ, config quà tân thủ tại Sever (Admin tùy chỉnh)
 • HpBar tùy chỉnh như mu season 2 , gọn , đơn giản
 • Fix Skill Master DL khi mang quyền trượng và khi mang quyền trượng Master ( tăng Sát thương )
 • Fix Skill Master SUM Khi dùng Buff cuồng nộ (Tăng master sẽ tăng Sát thương)
 • Fix Skill Master DW khi dùng skill mưa băng tuyết và skill băng (Tăng sát thương)

Update 02/11/2017

 • Add hệ thống Menu mới , đẹp , tiện lợi cho member
 • Add custom Muun Pet SeaSon 13 2 cấp độ
 • Mua danh hiệu Opition trong game , mua bằng Wcoin
 • Đổi class trực tiếp trong game bằng WCoin
 • Tẩy điểm cho nhân vật trong game
 • Tẩy điểm Master Skill trong game

Update 01/11/2017

 • Custom Hiển thị HPBar của quái và nhân vật theo 2 kiểu: (Tùy chỉnh ở Server và Client)
  + Kiểu 1 : Rê chuột vào quái hoặc nhân vật mới hiện HPBar
  + Kiểu 2 : Tự động hiện thị HPBar của tất cả quái và tất cả các nhân vật nhìn thấy
 • Custom Hiển thị Danh hiệu 3 lớp của nhân vật ( Tùy chỉnh ở Server )
  + Kiểu 1 : Rê chuột vào nhân vật mới hiện thị danh hiệu của nhân vật đó
  + Kiểu 2 : Tự động hiển thị tất cả các danh hiệu của các nhân vật ở gần
 • Custom 2 Loại Font Tohoma – chữ nhỏ, Arial – chữ to . ( Tùy chỉnh ở Client )
 • Custom Giao diện đăng nhập mới, đẹp. Có thể dừng giao diện, bật/tắt tại Client

Update 01/11/2017

 • Danh hiệu dạng chữ thay đổi tự động theo số lần Reset của nhân vật
 • Hiển thị nhân vật Online trên All Sub
 • Thêm hiển thị EXP Master, Phân biệt EXP thường và EXP Master

Update 30/10/2017

 • Fix Giảm Ram Cho GameServer và Main
 • Add Custom thay đổi Skin NPC Client
 • Dời các Button trên menu Camera sang Chữ C, khi nhấn chữ C mới hiện button
 • Fix HPBar Party, Add Text “Group Part ” cho các thành viên trong nhóm Party
 • Fix Skill ảo ảnh liên hoàn RF có thể train mà không cần rê chuột vào quái
 • Fix Cloak Of Death – Hiệu ứng chuyển động của Áo choàng 2.5 RF DL
 • Max PCPoint = 200.000.000 (tùy Admin điều chỉnh)

Update 28/10/2017

 • Fix hiển thị 5 socket
 • Add custom bật tắt hiển thị point trên Bảng xếp hang
 • Add event medusa từ GSCS sang GS
 • Add hiển thị số member Online
 • Add Custom 2 kiểu hiển thị HPBar SD , tùy chỉnh tại Server
 • Custom Tu Chân bằng Wcoin chia ra nhiều mốc level
 • Fix Hiển thị HP, SD, Danh hiệu chuẩn với màn hình 800x, 1024x, 1280x
 • Custom cho phép giao dịch, bỏ thùng đồ các loại đồ hoàng kim, đồ thần hoàng kim

Update 18/10/2017

 • Thêm bảng xếp hạng trực tiếp trong game
 • Thêm nút đăng ký Event PK và Event Tống kim
 • Thêm bảng thời gian đến ngược sự kiện BLood, CC, Boss Vàng

Update 16/10/2017

 • Hệ thống Lệnh thực hiện chức năng Reset/resetauto trực tiếp trong game
 • Tùy chỉnh Ngọc cần tốn từng cấp độ của Tu Chân
 • Tài xỉu có thể chơi ngay sau khi đặt cược
 • Check Sum Main.exe chống Hack
 • Thêm hiển thị điểm PCPoint
 • Thêm hệ thống offtrade bless, soul, Chao, Ủy thác… bằng nút nhấn

Update 06/08/2017

 • Cập nhật Full Item Season XII, Item Custom mới, 20 Wing mới với đầy đủ các Opition cho từng wing
 • Hệ thống Cân bằng Damage giữa các Class có thể tùy chỉnh tùy ý
 • Hệ thống tu chân 40 cấp độ có các Opition tùy chỉnh ở Server
 • Kundun Notice: Đây là tính năng cho phép hiển thị thông báo trên toàn server khi kundun bị ai đó giết, và thông báo khi kundun hồi sinh, rất tiện lợi cho member
 • Reconect System: đây là hệ thống giúp tự động kết nối lại với Server, có lợi cho Admin trong việc chỉnh quái, hoặc VPS của Mu bị ngắt kết nối
 • Thêm chức năng bật/tắt chế độ chờ 5 giây ngắt kết nối khi member chọn nhân vật, Chọn nhân vật sẽ được liền luôn không phải chờ đợi
 • Thêm Hiệu ứng pháo hóa và thông báo cộng điệm
 • Thêm tùy chỉnh điểm cộng vào máu, ví dụ DW bình thường 1 điểm vit sẽ lên 1 máu, Admin có thể tùy chỉnh 1 điểm vit lên 10 máu hoặc tùy ý. Nhằm tạo ra sự cân bằng giữa các Classs
 • Magic Combo Skill: Skill hỏa diệm của Magic có thể ra Combo Damege X3, Skill bão điện có tỷ lệ xuyên giáp
 • Fix Skill ảo ảnh liên hoàn của RF, có thể đánh xa và không cần nhấn chuột vào quái
 • Fix Skill quạ đen của DL
 • Thêm custom Text trên đầu mỗi monter khi bị kill, tạo sự thú vị trong game
 • Thêm Master Season 9 có nhiều skill mới gây kích thich member
 • VIP Item: đối với mu có ws thì đây là 1 lợi thế, khi đồ trong game đã full, các admin có thể thêm đồ mới và thêm opition mới cao hơn đồ cũ trong game
 • Thêm chức năng Fake nạp thẻ cho web quản lý admin, để tạo top phú hộ giả kích thích member nạp thẻ